Portalo VERSLI MAMA organizuojami mokymai

Portalas VERSLI MAMA pristato

2020 metų REZULTATŲ PLANAVIMO dirbtuvės su dr. Diana SATKUTE

2020 m.sausio mėn. | DATA IR VIETA BUS PATIKSLINTA NETRUKUS | Trukmė – 4 val.

Registracija puslapio apačioje

Rezultatų planuotė 2020 versli mama
SEMINARO PROGRAMA
  • 10–10.15 val. Registracija, susipažinimo kava / arbata
  • 10.15–11.45 val. Rezultatų planavimas 2020-aisiais (I dalis)
  • 11.45–12 val. Kavos pertraukėlė.
  • 12–13.30 val. Rezultatų planavimas 2020-aisiais (II dalis)
  • 13.30–13.45 val. VERSLI MAMA Vasaros akademijos 2020 pristatymas
  • 13.45 val. Pažymėjimų apie išklausytą kursą įteikimas. Kava ir pokalbiai 🙂

Seminaro metu individualiai dirbama su specialiu įrankiu – kalendoriumi-užrašine „Rezultatų planuotė 2020“, kuri parengta pagal autorinę dr. Dianos Satkutės laiko planavimo metodiką. Daugiau skaitykite čia.

Kam skirta REZULTATŲ PLANUOTĖ 2020? Versli mama rekomenduoja

  • Verslininkei (-ui), kuriam rūpi efektyvumas ir konkretūs, laike išmatuojami veiklos rezultatai;
  • Versliai mamai arba tėčiui, kuriam svarbu suderinti darbą, šeimą ir poilsį;
  • Projektų vadovui (-ei) arba administratoriui, kuriam būtina tinkamai įvertinti veiklų trukmę ir laiką, per kurį įmanoma pasiekti rezultato;
  • Kiekvienam, kuris daug dirba, bet mažai padaro.

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus asmeninę planavimo knygą „Rezultatų planuotė 2020“, kurios vertė – 33,99 EUR. Knygą taip pat galima įsigyti portalo VERSLI MAMA parduotuvėje.

Norite seminare dalyvauti pigiau?

Registracijos formoje nurodykite asmenį, su kuriuo ketinate kartu atvykti į seminarą. Jums abiem bus išrašytos sąskaitos su 20 proc. nuolaida. Vienam iš nurodytų asmenų sąskaitos neapmokėjus, antrasis asmuo per nurodytą laiką turės primokėti skirtumą iki pilnos bilieto kainos. Taigi rinkitės partnerius atsakingai! 

Seminaro laikas

BUS PATIKSLINTAS NETRUKUS

Seminaro vieta

BUS PATIKSLINTA NETRUKUS

Seminaras nebus filmuojamas. Garso įrašai be organizatorių sutikimo neleidžiami.

Apmokėjimas pagal išankstinę sąskaitą faktūrą, kuri atsiunčiama registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu. Mokėjimas dalimis negalimas. Neapmokėjus sąskaitos per nurodytą laiką, rezervuota vieta panaikinama.

Jeigu norite seminare dalyvauti pigiau, registracijos formoje nurodykite asmenį, su kuriuo ketinate kartu atvykti į seminarą. Jums abiem bus išrašytos sąskaitos su 20 proc. nuolaida. Vienam iš nurodytų asmenų sąskaitos neapmokėjus, antrasis asmuo per nurodytą laiką turės primokėti skirtumą iki pilnos bilieto kainos. Organizatoriai neprisiima atsakomybės už dalyvių asmeninius susitarimus ir (ar) kitus veiksmus. 

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VERSLI MAMA organizuojamose 2020 m. rezultatų planavimo dirbtuvėse su dr. Diana Satkute.
Išklausiusiems seminarą bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti seminaro klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad seminaro paskaitos nebus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida, atitinkamame registracijos laukelyje įveskite asmens, su kuriuo ketinate dalyvauti seminare, vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Jums abiem bus parengta išankstinė sąskaita faktūra. Vienam asmeniui neapmokėjus, kitas asmuo per nurodytą laiką turės primokėti bilieto kainos skirtumą. PVM netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

NB! Per 15 min. negavę automatinio atsakymo apie patvirtintą rezervaciją, pasitikrinkite savo el. pašto šlamšto (spam) aplanką.

Informaciją apie 2020 m. rezultatų planavimo seminarą su dr. Diana Satkute sekite portalo VERSLI MAMA paskyrose Facebook bei LinkedIn.

0