Registracija į diskusiją, kaip motinystės išmoka dera su individualia veikla

motinystes ismoka_versli mama

Artėjant Motinos dienai, Seime organizuojama diskusija, kuria bus siekiama atkreipti dėmesį į šiuo metu Lietuvoje aktualias problemas esamoms ir būsimoms mamoms. Diskusijos metu portalas VERSLI MAMA kartu su kitomis mamas vienijančiomis organizacijomis ir atsakingų institucijų atstovais aiškinsis problemas, susijusias su motinystės išmokų skyrimu bei mokėjimo tvarka individualią veiklą vykdančioms moterims.

Remiantis išmokų taikomosios sistemos duomenimis, kuriuos pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), 2019 m. vasario mėnesį Lietuvoje motinystės išmokas gavo ir vykdė individualią veiklą 230 mamų.

Pagal šiuo metu galiojantį Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnį teisę į motinystės išmoką turi asmenys, apdrausti motinystės socialiniu draudimu, įstatymu nustatyta tvarka išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų bei per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turintys ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės draudimo stažą.

Savarankiškai dirbantys asmenys, vykdantys individualią veiklą, yra laikomi apdraustais, kai yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį laikotarpį, nustatytą pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Laikoma, kad motinystės išmoka bus apskaičiuota, jeigu buvo sumokėtos įmokos nuo ne mažesnės kaip 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, vykdantys individualią veiklą, įmokas gali sumokėti vieną kartą per metus. Tai reiškia, kad kompensuojamas uždarbis motinystės išmokai gauti yra sudėtingas dėl to, kad išmokos dydis apskaičiuojamas pagal paeiliui einančius 12 mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką atsiradimo mėnesį.

Atsižvelgiant į minėtą situaciją, moterims, vykdančioms individualią veiklą, kyla nesklandumų skiriant motinystės išmokas arba skaičiuojant vaiko priežiūros išmokas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei motinystės ar vaiko priežiūros išmokos pirmaisiais vaiko auginimo metais gavimo laikotarpiu savarankiškai dirbantis asmuo turės pajamų iš individualios veiklos, jam bus mokamas šių išmokų ir pajamų iš individualios veiklos skirtumas, remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis.

Individuali veikla ir motinystė – kaip tai veikia? Kaip užtikrinti galimybę mamoms, vykdančioms individualią veiklą, be papildomų rūpesčių gauti motinystės išmoką? Kokia tvarka galioja dabar ir kas trukdo ją keisti?

Apie visa tai diskutuosime balandžio 29 d. 10 val. Kazimiero Antanavičiaus salėje (220 kab., Seimo III rūmai). Norinčiuosius dalyvauti diskusijoje, kviečiame užpildyti toliau pateikiamą formą.

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VšĮ „Versli mama“ organizuojamuose 2020 m. VERSLI MAMA Vasaros akademijos mokymuose.
Išklausiusiems visą 12 savaičių kursą, atsiskaičiusiems už namų darbus ir atlikusiems visas įmokas už mokslą, bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti Vasaros akademijos klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad paskaitos bus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Paskaitų filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida mokymams, rinkitės mokėti visą įmoką už mokslą iš karto. PVM mokymų paslaugoms netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

 


Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

0