Portalo VERSLI MAMA organizuojami mokymai

Renkama nauja grupė

VERSLI MAMA Vasaros akademija' 2020

12 savaičių praktiniai mokymai pradedantiesiems verslininkams 2020 m. birželio–rugpjūčio mėn. | Vieta bus patikslinta pasibaigus karantinui

Registracija puslapio apačioje

VERSLI MAMA Vasaros akademija
12 SAVAIČIŲ VASAROS AKADEMIJOS PROGRAMA

1 savaitės mokslų kaina – tik 50 EUR. Mokėk iš karto ir gauk dar 20% nuolaidą!

1 savaitė

 • Verslumo temperatūros matavimas: kodėl esu versle (arba kodėl jame norėčiau būti). Ko ir kada tikėtis (arba nesitikėti) iš verslo. Asmenybės ir motyvacijos testai.
 • Tinkamiausios juridinės verslo formos pasirinkimas savo veiklai: savarankiškai dirbantis, ne pelno siekiantis, pelno siekiantis juridinis asmuo. Juridiniai verslo ir tėvystės derinimo aspektai auginant vaikus iki 3 metų, svarbūs darbdaviui ir darbuotojui.

2 savaitė

 • Socialinio verslo įvadas: dabartis ir perspektyvos, finansavimo mechanizmai, gerieji pavyzdžiai, iššūkiai ir klaidos. Atvejų analizė.

3 savaitė

 • Verslo finansavimo galimybės iš fondų.
 • Projektų finansavimo konkursai.

4 savaitė

 • Smulkaus verslo rinkodaros ir komunikacijos įvadas. Tikslinių grupių ir jų poreikių nustatymas.
 • Renginių rinkodara. Atvejų analizė.

5 savaitė

 • Verslo projekto valdymas, taikant ©PMP sertifikacijos metodikas.
 • Verslo procesai, procesų šeimininkai. Procesų valdymas ir optimizavimas.

6 savaitė

 • Inovacijos smulkiajame versle: samprata, iššūkiai, finansavimo galimybės ir perspektyvos.
 • Iš biudžetų finansuojamų projektų valdymas.

7 savaitė

 • Verslo finansavimas: nuo banko paskolų iki alternatyvių instrumentų. Apyvartinio kapitalo trūkumo iššūkiai.
 • Pardavimų formulės: kaip įtikinti klientą jums mokėti pinigus.

8 savaitė

 • Elektroninės prekybos sprendimai. Svetainės ir (ar) el. parduotuvės kūrimas. Populiariausios platformos. Įskiepiai ir funkcijos.
 • SEO: vidinis ir išorinis; AMP įskiepio taikymas.

9 savaitė

 • Verslas socialiniuose tinkluose (FB, Instagram, LinkedIn ir kt.).
 • Reklama socialiniuose tinkluose.

10 savaitė

 • Šeimos teisė ir verslas. Vedybų sutartys, turto padalijimo režimas.
 • Verslo sutartys (NT, paskolos, tiekimo, pirkimo, bendradarbiavimo ir pan.). Sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo niuansai. Sutarties punktų keitimas. Parašas ir antspaudas. Lydintys dokumentai (techninės specifikacijos, priėmimo perdavimo aktai ir kt.).

11 savaitė

 • Viešieji pirkimai: dalyvavimas pirkėjo ir tiekėjo teisėmis.

12 savaitė

 • Verslo pabaiga: nutraukimas, restruktūrizacija, bankrotas. Kreditorių eilė. Procesas, padariniai, poveikis kredito istorijai.

PASTABA: grupinės paskaitos vyksta vieną dieną per savaitę. Paskaitų stacionare trukmė – 4 akademinės valandos. Kiekvienai temai užduodami namų darbai, kuriuos rekomenduojama atlikti per savaitę ir pristatyti temos dėstytojui.

VERSLI MAMA Vasaros akademijos baigimo pažymėjimas išduodamas tik visą kursą išklausiusiems ir visus namų darbus atlikusiems klausytojams, sumokėjusiems visas įmokas už mokslą.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų eiliškumą ir temas.

 

VERSLI MAMA Vasaros akademijos'2020 lektorių komanda

Vytautas Tomaševičius_Žmonos galerija_versli mama parduotuvėSkaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė

Portalo VERSLI MAMA vadovė, smulkaus verslo komunikacijos specialistė

 • 25 metų žurnalistinio ir kūrybinio vadovaujamojo darbo patirtis
 • Nacionalinių ir tarptautinių projektų vadovė
 • Nuosavas verslas – nuo 2015 m.

Violeta Masteikienė

Socialinio verslo inovatorė, projektų vystytoja ir ekspertė

 • 2016 m. pripažinta socialinio verslo lydere
 • Lietuvos socialinio verslo asociacijos įkūrėja
 • Iniciatyvų „Draugų uogienė“, „Spalvoto meduolio diena“, „Birutė bebaimė“ ir kt. autorė

Doc. dr. Janina Radvilė

Sertifikuota PMP projektų vadovė, viešųjų pirkimų ir lyderystės specialistė

 • Daugiau kaip 20 metų nuosavame versle
 • Knygos „Niekada nevėlu gyventi“ autorė
 • Nacionalinių verslumo mokymų metodikų autorė

Jūratė Kančauskienė versli mama tinklaveika

Jūratė Kančauskienė

Pardavimų menininkė ir viešojo kalbėjimo lektorė

 • Nuosavame versle nuo 1990-ųjų
 • Ilgametė pardavimų vadovė tarptautinėje kompanijoje
 • Efektyvumo akademijos įkūrėja ir programos „Vienos minutės video“ autorė

Vidmantė Bartašienė_Versli mama tinklaveika

Vidmantė Bartašienė

Teisininkė ir mediatorė

 • Komercinės teisės specialistė
 • Mediatorė ir šeimos konferencijos metodo koordinatorė ir supervizorė
 • Mediacijos ir teisinių paslaugų centro įkūrėja

Povilas Goberis versli mama

Povilas Goberis

Skaitmeninės rinkodaros ekspertas

 • Skaitmeninio marketingo kampanijų specialistas
 • Vilniaus universiteto Verslo mokyklos lektorius
 • Portalo VERSLI MAMA IT koordinatorius

Dominykas Čivilis_VM renginiai

Dominykas Čivilis

Renginių rinkodaros praktikas

 • Komercinių renginių koordinatorius
 • Darbo patirtis renginių srityje nuo 2015 m.
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bakalauras

Kam skirta VERSLI MAMA Vasaros akademija 2020?Versli mama rekomenduoja

 • Apie savo verslą galvojančiai mamai arba tėčiui, kuriam svarbu nepadaryti lemtingų klaidų verslo pradžioje;
 • Savo verslą jau turinčiai mamai arba tėčiui, kuriam stinga teisinių, vadybos ir rinkodaros žinių;
 • Mamai arba tėčiui, kuris nori mokytis verslo paslapčių iš geriausių savo srities profesionalų;
 • Kiekvienam, kuris daug dirba, bet mažai padaro.
Mokymų trukmė

Nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 7 d.

Mokymų vieta

Bus patikslinta karantinui pasibaigus.

Mokymų kaina

Mokant trimis lygiomis dalimis kas mėnesį – 599 EUR (PVM netaikomas). Kiekvienai įmokai išrašoma išankstinė sąskaita faktūra.

Norite mokymuose dalyvauti pigiau?

Atsiskaitykite už mokslus VERSLI MAMA Vasaros akademijoje mokėdami visą sumą iš karto, ir mes jums suteiksime 20 proc. nuolaidą. Su ja mokslai kainuos tik 499 EUR!

Visos mokymų paskaitos filmuojamos ir talpinamos uždaroje FB grupėje VERSLI MAMA Vasaros akademija. Į grupę priimami tik einamųjų metų klausytojai, sudarę su organizatoriais sutartis dėl mokymo paslaugų. Paskaitų garso įrašai be organizatorių sutikimo neleidžiami.

Apmokėjimas pagal išankstinę sąskaitą faktūrą, kuri atsiunčiama registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu. Galimas avansinis atsiskaitymas arba mokėjimai 3 lygiomis dalimis. Neapmokėjus sąskaitos per nurodytą laiką, rezervuota vieta panaikinama.

Pažymėjimas apie išklausytus mokymus suteikiamas tik visą kursą išklausiusiems, atsiskaičiusiems už namų darbus ir visas įmokas atlikusiems klausytojams.

Jeigu norite mokymuose dalyvauti pigiau, registracijos formoje rinkitės apmokėti visą sumą iš karto ir gaukite 20 proc. nuolaidą! 

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VšĮ „Versli mama“ organizuojamuose 2020 m. VERSLI MAMA Vasaros akademijos mokymuose.
Išklausiusiems visą 12 savaičių kursą, atsiskaičiusiems už namų darbus ir atlikusiems visas įmokas už mokslą, bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti Vasaros akademijos klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad paskaitos bus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Paskaitų filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida mokymams, rinkitės mokėti visą įmoką už mokslą iš karto. PVM mokymų paslaugoms netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

NB! Per 15 min. negavę automatinio atsakymo apie patvirtintą rezervaciją, pasitikrinkite savo el. pašto šlamšto (spam) aplanką.

Informaciją apie mokymus sekite portale VERSLI MAMA ir portalo paskyrose Facebook bei LinkedIn.