Pagrindinis Verslios mamos centras

Bandomieji mokymai
pagal programos „Nordplus“

tarptautinį moterų verslumo skatinimo projektą
„Entrepreneurial Mom HUB“

Entrepreneurial Mom HUB_versli mama

Bendras Islandijos ir Baltijos šalių projektas „Entrepreneurial Mom HUB“ (liet. Verslios mamos centras) jungia gerąsias Šiaurės ir Baltijos šalių regiono moterų socioekonominio įgalinimo praktikas ir suteikia progą su jomis susipažinti nemokamuose bandomuosiuose mokymuose.

Skaitmeninis verslumas, geresni finansiniai įgūdžiai ir verslo teisės pagrindai, išlavintas gebėjimas megzti tvarias dalykines pažintis, planuoti laiką, imtis lyderystės – pagrindinės šio edukacinio projekto užduotys. Mokymų paslaugos orientuotos į vyresnes kaip 40 metų amžiaus moteris, vienišas ir daugiavaikes mamas, moteris iš regionų ir atokių kaimo vietovių, taip pat tas, kurios turi specialiųjų poreikių arba augina tokių poreikių turinčius vaikus.

Tapti šio projekto dalyvėmis kviečiamos ir tos, kurios samdomo darbo rinkoje susiduria su stereotipais ir suvaržymais dėl šeimos, amžiaus ar sveikatos būklės. Esame įsitikinę, kad tokiu atveju verta pamąstyti, kaip susikurti darbo vietą sau, idant taptų paprasčiau derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Nesuklysime pasakę, kad skaitmeninis verslas – geriausia, kas gali nutikti samdomo darbo rinkoje dėl vienų ar kitų priežasčių nepageidaujamai mamai. Ir nesijaudinkite, jei trūksta skaitmeninių įgūdžių, verslumo žinių ar vadovavimo patirties – esame pasirengę jums padėti!  

Keturių partnerių tinklas, kurį sudaro 2 nevyriausybinės organizacijos iš Lietuvos (VšĮ Versli mama) ir Islandijos (Skref fyrir Skref) bei 2 akademinės institucijos iš Latvijos (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) ir Estijos (Tallinna Tehnikakõrgkool), siekia perkelti Islandijos gerąją moterų verslumo patirtį į Baltijos šalis. Tam kuriama unikali moterų skaitmeninio švietimo metodika ir mokomoji programa, sudaryta iš 4 modulių po 40 valandų.

Tam, kad sukurtoji mokymo programa būtų išties naudinga, ją numatoma tobulinti bendradarbiaujant su bandomųjų mokymų (pilotavimo) dalyvėmis – moterimis, atstovaujančiomis pirmiau išvardytoms projekto tikslinėms grupėms. Kiekvienoje šalyje veiks po vieną tokią grupę, sudarytą iš mažiausiai 10 asmenų.

Estijoje projekto dalyvės prisidės prie verslo teisės ir finansų modulio tobulinimo. Latvijoje bus išbandomas skaitmeninio raštingumo, o Lietuvoje – verslo psichologijos ir lyderystės modulis. Islandijos moterys, istoriškai kuriančios tvirtus profesinius tinklus, sieks savąją sėkmingo dalykinio bendradarbiavimo arba tinklaveikos (networking) praktiką perkelti į teoriją ir ja dalinsis su mokymų dalyvėmis Baltijos šalyse.   

Dalyvavimas bandomuosiuose mokymuose dalyvėms nieko nekainuoja. Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, mokymai organizuojami nedidelėmis grupėmis gyvai arba nuotoliniu būdu. Mokymų pabaigoje, 2023 metais, bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

36 mėnesių trukmės projektą „Entrepreneurial Mom HUB“ koordinuoja VšĮ „Versli mama“. Projektas finansuojamas „Nordplus Adult“ suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.

EMH asmeninio efektyvumo mokymai

 

Tikslai
1 seminaras

Laikas

2 seminaras

Skaitmeniniai įrankiai

3 seminaras

Nuostatos ir įsitikinimai

4 seminaras