Pagrindinis Partneriai

PORTALO VERSLI MAMA PARTNERIAI

Mūsų partneriai – tai įmonės, su kuriomis dirbame pagal jungtines bendradarbiavimo ir (ar) prekių ir paslaugų tiekimo sutartis, įgyvendindami bendrus projektus ir iniciatyvas. Norite jungtis prie mūsų? Susisiekite portalo kontaktais!

   

2012 metų rudenį įkurtos Daugiavaikių šeimų asociacijos MES tikslas – suburti darnias, visaverčiais žmonėmis vaikus auginančias gausias šeimas, kurios savo kasdieniais darbais ir poelgiais iškalbingai liudija atsakingą tėvystę. Asociacijos nariams NVO VERSLI MAMA suteikia pirmumo teisę nemokamai dalyvauti įvairiuose verslumo mokymuose, teikia materialinę pagalbą.

The Association of Large Families MES, founded in 2012, unites families raising 3 and more children. Organization is dedicated to the promotion of responsible parenting and tradition family ideas. NGO VERSLI MAMA provides members of the Association with free of charge training in entrepreneurship as well as with financial support.

Labdaros ir paramos fondas FRIDA – nevyriausybinė moterų ir su jaunimu dirbanti organizacija, siekianti skatinti ir diegti faktinę lyčių lygybę Lietuvoje, mažinti moterų diskriminaciją ir kovoti su smurtu prieš moteris, vaikus bei jaunus žmones, skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją pažeidžiamoms visuomenės grupėms, plėsti žmogaus teisių apsaugą, skatinti socialiai marginalizuojamų žmonių integraciją į visuomenę, vykdyti advokaciją, edukacinę ir prevencinę veiklas. NVO VERSLI MAMA fondui teikia suaugusiųjų švietimo verslumo srityje paslaugas, taip pat padeda materialiai.

Charity and Support Foundation FRIDA is a non-governmental organization working with women and youth. It seeks to promote and implement de facto gender equality in Lithuania, reduce discrimination and combat violence against women, children and young people, promote public respect and tolerance for vulnerable groups, expand protection of human rights promoting the integration of socially marginalized people into society, carrying out advocacy, educational and preventive activities. NGO VERSLI MAMA provides Foundation with adult training in entrepreneurship as well as with financial support.

VšĮ „Begalybė ne riba“ – Visagine įsikūrusi visuomeninė organizacija, besirūpinanti tiek šio unikalaus miesto, tiek aplinkinių rajonų gyventojų edukacija, socialine įtrauktimi, fiziniu aktyvumu ir sveikatinimu. NVO VERSLI MAMA su šia organizacija sieja tvirta partnerystė moterų sveikatinamojo fizinio aktyvumo projektuose.

NGO ‘Begalybė ne riba’ is a public body based in Visaginas. The organization takes care of the education, social inclusion, physical activity and health of the residents of this unique city and its surrounding areas. The NGO VERSLI MAMA boasts a strong partnership with this organization in projects for women’s health-enhancing physical activity (HEPA).

„Skref fyri Skref“ (liet. Žingsnis po žingsnio) – daugiau kaip 30 metų patirtį tyrimų ir suaugusiųjų švietimo srityje sukaupusi Islandijos organizacija, kurianti ir įgyvendinanti drąsius ir naujoviškus mokymo bei verslumo skatinimo metodus, vykdanti įvairius darbo rinkos tyrimus. NVO VERSLI MAMA su šia organizacija sieja partnerystė įvairiuose tarptautiniuose moterų įgalėjimo projektuose.

Icelandic research and adult training center ‚Skref fyrir Skref‘ has been working at the forefront of the development and introduction of new, interesting and innovative teaching and training methods in the field of adult education and entrepreneurship for more than 30 years. The company has strong experience in planning and conducting different research in the labor market. The NGO VERSLI MAMA boasts a partnership with this organization in numerous transnational projects for women empowerment.

VšĮ „Dailininkų sąjungos galerija“ yra seniausia veikianti nevalstybinė galerija Lietuvoje, nuo 1960 m. visuomenei pristatanti profesionalių Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybą. Galerija vysto veiklą dviejose parodinėse erdvėse Vilniaus miesto centre – Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2) ir Pamėnkalnio galerijoje (Pamėnkalnio g. 1). Šiose erdvėse kasmet surengiama ir pristatoma per 30 solinių ir grupinių, vietinių ir tarptautinių vizualiojo meno parodų. Galerija organizuoja meno renginius ir kitose viešose Lietuvos erdvėse, rengia meno aukcionus, dalyvauja meno mugėse, užsiima autorinių knygų, katalogų, albumų leidyba, profesionalaus meno kūrinių ir dailės dirbinių prekyba. NVO VERSLI MAMA su šia galerija sieja partnerystė programos Erasmus+ tarptautiniame projekte #WISE, skirtame kūrybos moterų verslumui skatinti.

Established in 1960, Artists’ Association Gallery Vilnius is the oldest non-state gallery in Lithuania that represents the work of both local and foreign, acknowledged and emerging professional artists. The Gallery operates in two exhibition halls in the heart of Vilnius City – the Artists’ Association Gallery (2 Vokiečių St) and Pamėnkalnio Gallery (1 Pamėnkalnio St). Over thirty solo and group exhibitions of visual art are organised here every year. The NGO VERSLI MAMA is happy about their partnership in #WISE, the transnational project by Erasmus+ for creative and artistic women empowerment through entrepreneurial skills development.

Teamhood – tai moderni darbų valdymo sistema, skirta lengvam naudojimui visoje komandoje ar organizacijoje. Viename įrankyje galėsite planuoti projektus, koordinuoti kasdienes komandos užduotis, valdyti darbuotojų apkrovą, sekti laiką bei kurti įvairias ataskaitas tiek vidiniam, tiek išoriniam naudojimui.

Teamhood is a modern work management system focused on easy use by the whole team or organization. In one tool you will be able to plan projects, coordinate daily team tasks, manage employee workload, track time and create various reports for internal or external use.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Tarnybos tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų.

Bendradarbiaujame ir bendras veiklas vykdome Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Širvintų skyriuje.