Pagrindinis Privatumo politika

Portalo VERSLI MAMA privatumo politika apima slapukų, asmens duomenų naudojimo, trečiųjų šalių interneto svetainių, autorių teisių ir antidiskriminacijos sritis.

Ši privatumo politika reglamentuoja portalo VERSLI MAMA (toliau – www.verslimama.lt), portalo VERSLI MAMA el. parduotuvės (toliau – www.verslimama.lt/parduotuve) ir Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus ir tvarką, autorinių teisių taikymo principus ir tvarką, slapukų naudojimo politiką.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 • Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir (arba) naujienlaiškius;
 • Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.
2. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart, kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę.

Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine, panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi šia interneto svetaine kurti. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia.

Besireklamuojantieji mūsų portale arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti šiuo adresu.

Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko šiuo adresu. Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas ir, jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas.

Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti šiuo adresu.

Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, naršyklėje Internet Explorer galite atsisakyti visų slapukų spausdami Tools >  Internet Options > Privacy ir pasirinkdami Block all cookies (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 • Interneto svetainei administruoti;
 • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
 • Turint Jūsų sutikimą, siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
 • Trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti.

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

5. Autorių teisės

Visų svetainės www.verslimama.lt dalių turinys, autorių teisės į visą tekstą, aprašymus ir vaizdus priklauso portalą administruojančiai VšĮ „Versli mama“, juridinio asmens kodas 304156099. Autorių teisės apima ir mūsų pavadinime bei logotipuose esančius prekės ženklus.

Jums leidžiama asmeninio naudojimo tikslu iš mūsų interneto svetainės į vietinį standųjį diską atsisiųsti ir atsispausdinti šios svetainės ištraukas. Be to, tokias atsisiųstas ištraukas jūs galite nukopijuoti kitiems, tačiau su sąlyga, jei tai darysite nesiekdami sau pelno.

Išskyrus atgaminimą asmeninio naudojimo tikslu, draudžiama kokia nors forma atgaminti visą šios svetainės turinį ar jo dalį. Tai pat draudžiama kokia nors forma (nesvarbu, ar būtų atspausdinta popieriuje, ar elektroninė, arba kitokia forma) kopijuoti arba kaip nors kitaip įtraukti ir laikyti bet kokią mūsų svetainės turinio dalį kokioje nors kitoje interneto svetainėje, elektroninėje paieškos sistemoje, publikacijoje arba kitokiame darbe.

Jei norėtumėte mūsų turinį naudoti kokiais nors kitais nei anksčiau minėtais tikslais (įskaitant tinklalapio kadravimą), pirmiausia reikėtų kreiptis į mus ir gauti mūsų leidimą. Tai galite padaryti susisiekę mūsų kontaktais.

6. VERSLI MAMA el. parduotuvė

Portale VERSLI MAMA veikianti el. parduotuvėje parduodami išimtinai tinklaveikos narių sukurti produktai ir paslaugos. Kaip tapti portalo VERSLI MAMA tinklaveikos nare, skaitykite čia.

Nuo kiekvienos VERSLI MAMA el. parduotuvėje parduotos prekės 10 % atitenka mamų verslo centro VERSLI MAMA HUB išlaikymui.

Portale VERSLI MAMA veikiančią el. parduotuvę administruoja VšĮ „Saulėtos idėjos“ (toliau – Pardavėjas), įmonės kodas 305207949, korespondencijos adresas Vytenio g. 20, Vilnius, el. p. sauletosidejos@gmail.com. VšĮ „Versli mama“ yra VERSLI MAMA el. parduotuvės prieglobos ir rinkodaros paslaugų teikėja (toliau – Prieglobos Teikėjas).

VERSLI MAMA veikianti el. parduotuvėje tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija.

Visi šie duomenys naudojami:

 • Prekių užsakymams apdoroti;
 • Finansiniams dokumentams (sąskaitoms faktūroms ir kt.) išrašyti;
 • Su prekių pateikimu ar pristatymu susijusioms problemoms spręsti;
 • Kitiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

Pardavėjas ir (ar) Prieglobos Teikėjas Jūsų asmens duomenis turi teisę perduoti trečioms šalims pirmiau nurodytiems asmens duomenų naudojimo tikslams pasiekti ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jūs turite teisę bet kada keisti ir (arba) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, kreipdamiesi Pardavėjo adresu sauletosidejos@gmail.com.

Registruodamiesi VERSLI MAMA el. parduotuvės registracijos formoje, turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas ir (ar) Prieglobos Teikėjas pasilieka teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis el. parduotuve.

7. Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką, paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

Nediskriminavimo politika

Portalą VERSLI MAMA administruoja VšĮ „Versli mama“, kuri yra nevyriausybinė lygių galimybių organizacija, nepritarianti diskriminacijai dėl amžiaus, tautybės, lyties, kilmės, rasės, religijos, seksualinės orientacijos, neįgalumo, socioekonominės padėties ir pan.

Norėdami bendradarbiauti su VšĮ „Versli mama“, klientai privalo įrodyti, kad jie nepažeidžia pirmiau išvardintų kriterijų. Šią informaciją tikriname išoriniuose šaltiniuose, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, stebime viešus pasisakymus ir vertiname, ar jie atitinka nediskriminavimo kriterijus. VšĮ „Versli mama“ pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas dėl bet kurios priežasties ir bet kuriuo metu.