Renginiai

Skaidrė: komunikacija – veidrodis, atspindintis verslo vertę

Print Friendly, PDF & Email

„Komunikacija – veidrodis, atspindintis verslo vertę. Kiekvienas, žiūrėdamas į šį veidrodį, nori jame pamatyti ir savo sėkmę“, – tvirtina portalo VERSLI MAMA vyr. redaktorė Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė. 25 metų darbo patirtį žiniasklaidos ir kūrybos srityje sukaupusi lektorė portalo VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOJE 2019 dėstys glaustą komunikacijos, turinio rinkodaros ir bendravimo psichologijos įvadą.

Keturių judrių, muzikalių ir kitokiais talentais apdovanotų vaikų mama Vilniaus universitete yra baigusi istorijos ir žurnalistikos mokslus. Prieš pusketvirtų metų moteris įkūrė viešąją įstaigą, kuri administruoja portalą VERSLI MAMA ir teikia komunikacijos, turinio rinkodaros, įvaizdžio formavimo bei edukacijos paslaugas smulkiam verslui. Dažnas šių verslų veikia kaip ne pelno siekianti organizacija, orientuota į visuomenės nuostatų keitimą ir ilgalaikio poveikio kūrimą, tad, pasak Skaidrės, prireikia daug išmonės ir kūrybiškumo, kaip su mažu biudžetu pasiekti geriausio rezultato.

„Simboliška, gražu ir tuo pačiu įpareigoja, kad į gimtąją Alma Mater vėl grįžtu praėjus 25-eriems metams po studijų. Tik jau nebe kaip studentė, o kaip lektorė. Ir dar tokiu metu, kai Universitetas mini 440-ąsias įkūrimo metines!“ – kalbėdama apie netrukus startuosiančią Vasaros akademiją, sako Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje bendravimo su žiniasklaida kursą karinių oro pajėgų štabo karininkams anglų kalba dėstanti Skaidrė.

Karjerą pradėjusi Lietuvos televizijos laidoje „Labas rytas“, gimus pirmajam vaikui, Skaidrė pasuko į žurnalų leidybos sritį. Beveik penkerius metus ėjo vieno populiariausių moteriškų žurnalų „Mano namai“, tais laikais leisto pagal Suomijos leidybos kompanijos licenciją, vyriausiosios redaktorės pareigas. Vėliau kartu su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu fotomenininku Algimantu Aleksandravičiumi parengė ir išleido reprezentacinio albumo „Su meile, Lietuva“ pirmąjį leidimą.

Paskui įtemptą profesinį gyvenimą keitė ne mažiau įtemptas motinystės metas. Vis dėlto vienam po kito gimus trims jaunesniems vaikams, moteris stengėsi neprarasti profesinio tonuso. Nuotoliniu būdu bendradarbiavo su naujienų agentūros BNS Užsienio skyriumi, kaip laisvai samdoma autorė rašė dienraščiui „Verslo žinios“, žurnalams „Verslo klasė“, „Versus“, vertėjavo Europos Sąjungos prekių ženklų harmonizavimo vidaus rinkoje agentūrai OHIM.

Verslios mamos kelią išbandžiau savo kailiu ir turiu sukaupusi apsčiai patirties, kaip organizuoti vaikų priežiūrą, namų ūkį ir profesinę veiklą, kad nuo jų dar liktų ir valandėlė laiko sau. Radau kelius per motinystę ir verslumą pančiojančius biurokratinius brūzgynus, pergyvenau ir kelias pasaulines krizes, ir naktinę mokesčių reformą, ir sunkiausius pirmuosius nuosavo verslo kūrimo metus.

Pasak Skaidrės, susidomėjimas komunikacijos ir turinio rinkodaros sritimi natūraliai išaugo iš ilgametės darbo žiniasklaidoje patirties.

„Kaip žurnalistė matydavau tik vieną, fasadinę verslo pusę. Bet ji akivaizdžiai, kartais to net specialiai nesiekiant, atskleisdavo silpnąsias ir stipriąsias verslo vietas, apnuogindavo įvaizdžio spragas, išryškindavo elementarių žinių, kaip bendrauti su skaitytojais, klausytojais, partneriais ir klientais, stoką“, – pastebi VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOS 2019 lektorė.

Ilgainiui, anot jos, stebėjimas peraugo į norą padėti verslui išvengti iš pirmo žvilgsnio paprastų, bet galinčių brangiai kainuoti klaidų. „XXI amžiuje pelną verslui generuoja ne vien gera vadyba ir tinkamas procesų organizavimas, bet ir nuosekli savalaikė komunikacija“, – teigia Skaidrė, daugeliui žinoma kaip Žinių radijuje pusantrų metų gyvavusios laidos „Versli mama“ vedėja.

Skaidrės Vainikauskaitės-Tomaševičienės paskaitos apie juridinių verslo formų pasirinkimą mamai vyks birželio 10 d. 9–11 val., apie pirkėjo psichologiją ir kainodarą – birželio 17 d. 11–13 val.

Povilo Goberio vedamą skaitmeninės komunikacijos kursą (8 ak. val.) papildys komunikacijos ir turinio rinkodaros įvadas – birželio 27 d. 9–13 val. Į paskaitas galima registruotis laisvuoju klausytoju. Registracijos forma – teksto pabaigoje.

RINKODAROS MODULIS | Komunikacijos įvadas (8 ak. val.)

 • Komunikacijos ir ryšių su visuomene poreikio nustatymas;
 • Kokia kalba kalba tavo klientas, arba Tikslinių grupių išsigryninimas;
 • Turinio rinkodaros strategija;
 • Bendravimo su žiniasklaida pagrindai (spauda, radijas, TV);
 • Pirkėjo psichologija ir kainodaros pagrindai;
 • Asmeninės motyvacinės sistemos kūrimas;
 • Krizių valdymas.

Sritys, kuriose galėsiu panaudoti įgytas žinias:

 • VERSLO VADYBA. Tiksliai formuluosiu savo verslo tikslus ir pasirinksiu jiems įgyvendinti tinkamas komunikacijos formas;
 • ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Mokėsiu išsigryninti tikslinę grupę ir nustatyti jos esamus ir menamus poreikius, įvertinti klientų vartojimo įpročius ir perkamąją galią; tiksliai formuluosiu užduotis kūrybininkams; gebėsiu įvertinti komunikacijos priemonių efektyvumą ir naudą;
 • RINKODARA. Žinosiu, kaip pasirinkti įmonei tinkamiausius rinkodaros veiksmus klasikinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose; suprasiu, kaip įvedamas į rinką naujas produktas ir komunikuojama jo vertė klientui;
 • ASMENINĖ KOMUNIKACIJA. Įgysiu įgūdžių, reikalingų efektyviai dalykinei komunikacijai ir asmeninės motyvacijos išlaikymui;
 • KRIZIŲ KOMUNIKACIJA. Žinosiu, kaip elgtis verslo krizių atvejais ir atkurti reputaciją.

VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOJE 2019 taikome socialinio verslo modelį!

Nuo kiekvienos įmokos už mokslą Akademijoje tam tikra procentinė suma skiriama vienos daugiavaikės mamos mokslams Akademijoje apmokėti.

Motyvuotą daugiavaikę mamą padeda atrinkti Daugiavaikių šeimų asociacija MES. Norimo dydžio auką Vasaros akademijai gali skirti ir privatūs rėmėjai, palaikantys daugiavaikių moterų įgalinimo idėją. Padėkime visi kartu dar vienai mamai tapti finansiškai savarankiška!

VERSLI MAMA | VASAROS AKADEMIJA 2019tai 48 akademinių valandų trukmės intensyvi verslo mokymų programa su daug praktinių užduočių ir namų darbais. Ją baigusieji įgis praktinių verslo teisės, finansų ir rinkodaros žinių, kurių pagrindu parengs arba atnaujins nuosavo verslo planą. Akademijos mokymų programa yra parengta 48 akademinių valandų trukmės ekonominio švietimo programos Verslumas ir tėvystė – misija įmanoma pagrindu. Ši mokymų programa yra įregistruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, identifikacinis kodas – 273113. Išklausiusiems visą kursą išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.   

Daugiau apie Akademiją skaitykite čia. Birželio 2–9 d. mokslai Akademijoje brangsta po 5 proc. kasdien.

PASTABA: jeigu iš karto po registracijos negaunate patvirtinimo laiško, prašome patikrinti nurodyto el. pašto aplanką Spam (Šlamštas).

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VšĮ „Versli mama“ organizuojamuose 2020 m. VERSLI MAMA Vasaros akademijos mokymuose.
Išklausiusiems visą 12 savaičių kursą, atsiskaičiusiems už namų darbus ir atlikusiems visas įmokas už mokslą, bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti Vasaros akademijos klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad paskaitos bus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Paskaitų filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida mokymams, rinkitės mokėti visą įmoką už mokslą iš karto. PVM mokymų paslaugoms netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.