Pinigai

Verslas, kuriam buhalterės prireikia tik kartą per metus

Print Friendly, PDF & Email

Pradedant savo verslą, ko gero, viena aktualiausių problemų yra pinigai. Norisi investuoti kiekvieną centą į produkto ar paslaugos gerinimą, tačiau įmonės steigimas gali sumažinti jūsų turimą verslui pinigų sumą. Vienas iš būdų to išvengti – įmonės nesteigti, o dirbti su individualiuos veiklos pažyma arba verslo liudijimu.

Individuali veikla – tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

Individualią veiklą galima vykdyti dviem būdais:

1. Pagal verslo liudijimą;

2. Pagal pažymą.

Taigi, registruojamės!

Individualiai veiklai vykdyti pakanka užsiregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI). Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi informuoti savo nuolatinės gyvenamosios vietos VMI skyrių apie vykdomą individualią veiklą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Gyventojas VMI informuoja pateikdamas Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą (toliau — Prašymo forma).

Prašymo formą FR0792 galima pateikti:

1. Elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);

2. Asmeniškai atvykus į VMI skyrių;

3. Klasikiniu paštu.

Įregistravus gyventoją Mokesčių mokėtojų registre, jam išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo FR0468 formos pažyma.

5 ar 15 proc.?

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių individualios veiklos pajamas, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamas ir vertybinių popierių, joms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamoms ir vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių) taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Pajamų mokestis mokamas nuo skirtumo, kuris gaunamas iš gautų ar uždirbtų individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus.

Individualios veiklos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms. Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, GPMĮ nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats jas gavęs gyventojas, mokestiniams metams pasibaigus pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, metinę pajamų mokesčio deklaraciją privalo pateikti iki kitų metų gegužės 1 d. net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.

Painu, bet reikia: popieriai

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, kurie apskaitos dokumentus privalo išduoti tik paslaugų gavėjui pageidaujant), privalo išrašyti, išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau vadinama – pirkėjas) vieną iš toliau nurodytų apskaitos dokumentų:

1. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą;

2. Sąskaitą faktūrą;

3. PVM sąskaitą faktūrą arba kitą vietoj jos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą naudojamą apskaitos dokumentą – kasos aparato kvitą.

Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas pasirinktinai nurodytu dokumentu – prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitu arba sąskaita faktūra.

Jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas, jis privalo pirkėjui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą arba kitą vietoj jos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą naudojamą apskaitos dokumentą – kasos aparato kvitą, jeigu pirkėjas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas yra PVM mokėtojas. Kitu atveju prekių pardavimui, paslaugų teikimui įforminti jis naudoja prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, į kurį įrašo PVM tarifą ir sumą.

Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, tai jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparatą kvitą, o pirkėjui paprašius – prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba sąskaitą faktūrą (jei gyventojas nėra PVM mokėtojas), PVM sąskaitą faktūrą arba kitą vietoj jos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą naudojamą apskaitos dokumentą – kasos aparato kvitą (jei gyventojas yra PVM mokėtojas).

Ir kaip gi pagrįsime išlaidas?

Gyventojo faktiškai patirtos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, atitinkančiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 5 ir 6 dalių reikalavimus.

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą ir tvarkydami savo veiklos apskaitą taikantys paprastąjį įrašą, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Žurnalas pildomas remiantis Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytais nurodytais apskaitos dokumentais. Pajamos registruojamos vienoje žurnalo skiltyje, išlaidos detalizuojamos keliose žurnalo skiltyse pagal jų rūšis.

Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas turi atlikti inventorizaciją ir nustatyti neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų žaliavų, detalių, medžiagų likutį, kuris įrašomas į žurnalo „Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo“ skiltį su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje šio likučio suma įrašoma į minėtą skiltį su pliuso ženklu.

Pajamų ir išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jei:

Gyventojas naudoja kasos aparatą ir savo veiklos pajamas ir išlaidas apskaito Kasos operacijų žurnale;

Gyventojas savo veiklos buhalterinę apskaitą tvarko dvejybiniu įrašu ir jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikalingus duomenis.

Va šito tai negalima pamiršti!

Pasirinkus leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų arba uždirbtų indvidualios veiklos  pajamų, neprivaloma pildyti Pajamų ir išlaidų žurnalo išlaidų skilčių.

Reikia nepamiršti mokėti privalomojo sveikatos draudimo, kuris sudaro 9 % minimalios algos. Taip pat mokamas ir gyventojų pajamų mokestis – 5 % arba 15 % (laisvųjų profesijų veiklai). PVM mokėtojai turi mokėti ir pridėtinės vertės mokestį, kurio tarifas siekia 21 %.

Esminis skirtumas tarp šių dviejų veiklos vykdymo būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą be verslo liudijimo, pajamų mokestis mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kai kuriai veikai privaloma licencija.

Tokiai verslo formai – tiek individualiai veiklai pagal pažymą, tiek veiklai su verslo liudijimu – buhalterė reikalinga tik kartą per metus, kai reikia deklaruoti savo uždirbtas pajamas. Dauguma moterų tai daro pačios, savo jėgomis. Šiuo metu deklaracijų pateikimo sistema gana aiški ir paprasta.

Didelių klaidų šioje srityje pasitaiko mažai, tačiau kai kurie deklaruojantys pamiršta, jog leidžiamais atskaitymais galima laikyti 30 % uždirbtų individualios veiklos  pajamų.
Turite klausimų? Rašykite juos komentaruose!

logotipas

 

 

 

 

http://www.lengvesnebuhalterija.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.