Aktualu

Psichologė apie vedybines sutartis: esant stiprioms emocijoms loginių sprendimų tikėtis nerealu

Print Friendly, PDF & Email

Jūs irgi galvojate, kad vedybinės sutartys reikalingos tik dėl turto dalybų skiriantis? Psichologai ir advokatai purto galvas: šių sutarčių tikslas pirmiausia yra atriboti racionalumu pagrįstą bendros buities vedimą nuo jausminio, emocinio poros gyvenimo santuokos metu.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad vedybinių sutarčių (į pastarųjų sąvoką patenka ikivedybinės ir povedybinės sutartys) emocinis fonas gali būti nemalonus, kyla pasitikėjimo ir sąžiningumo klausimų. Dėl šių priežasčių santuokos planavimo procese neretai vengiama diskusijų dėl vedybinės sutarties sudarymo.

„Vedybinės sutarties aptarimas ir susitarimo pasiekimas dažnai yra išbandymas porai, parodantis, kaip jai sekasi spręsti užduotis, kurios ne visada yra malonios. Kalbėjimas sudėtingomis temomis galų gale dar labiau suartina porą, nes tai yra ko nors padarymas ir įveikimas kartu“, – sako šeimos psichologė, „Psychodemia“ įkūrėja Agnieška Kašinska.

Anot jos, žvelgiant į vedybines sutartis iš psichologinės pusės, svarbų vaidmenį atlieka saugumo užtikrinimas: „Didžiausią nerimą žmogui kelia nežinomybė, situacijos neapibrėžtumas, klausimas – „kas bus, jeigu“, kuris gali kilti ir santuokos metu, ir nusprendus ją nutraukti. Kaip žinome, saugumo užtikrinimas yra vienas iš pamatinių asmens poreikių – kuo didesnis apibrėžtumas, tuo saugiau jaučiamės“.

Kalbėjimas sudėtingomis temomis labiau suartina porą, nes tai yra ko nors padarymas ir įveikimas kartu.

Pačios sutarties sudarymo metu verta atsiriboti nuo jausmų ar emocijų ir pažiūrėti, kokią ekonominę naudą tokia sutartis gali duoti.

Tiesa, pasitaiko atvejų, kada būsimi ar esami sutuoktiniai klaidingai suprantą pati tokių sutarčių tikslą, kuris yra tik turtinių santykių reguliavimas. Tad sutuoktinių išgąstis, jog vedybine sutartimi bus suvaržomos asmeninės laisvės, pavyzdžiui, laisvalaikio leidimo būdas, yra tik nepagrįstas mitas.

Dėl ko galima susitarti vedybinėse sutartyse?

Advokatų profesinė bendrija Constat primena, kad vedybinės sutarties šalims paliekama daug laisvės apsibrėžti įvarius klausimus, neišeinant iš turtinio santykio ribų. Šių klausimų apimtis priklauso nuo sutuoktinių finansinės situacijos bei jos ateities vizijos.

Praktikoje dažniausiai sutuoktiniai įtvirtina susitarimus, susijusius su turto nuosavybės forma, turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, šeimos reikmių (įskaitant vaikų išlaikymą) tenkinimu bei turto padalijimu.

Nustatant turto nuosavybės formą, dažniausiai pasirenkamas visiškos atskirties režimas, reiškiantis, kad turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek santuokos metu, yra laikomas kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe. Galimi ir kiti šeimos turto nuosavybės teisiniai režimai, pastaruosius tarpusavyje derinant bei priskiriant konkrečiai turto rūšiai.

Kokios rizikos kyla nesudarius vedybinės sutarties?

Nesudarius vedybinės sutarties, sutuoktinių turtines teises ir pareigas reguliuoja įstatymas. Įstatymas nustato, kad visas turtas, įgytas po santuokos sudarymo, sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

Praktine prasme tai reiškia, kad nepriklausomai nuo įdėtų asmeninių pastangų įgyjant turtą (įskaitant darbo užmokestį, loterijų prizus, verslo dalį ir pan.), turtas bus laikomas abiejų sutuoktinių nuosavybe. Atitinkamai, šiuo turtu sutuoktiniai gali disponuoti tik esant bendram sutarimui. Paprastas iliustracinis pavyzdys – buto nuomos sutarties sudarymas. Vienas iš sutuoktinių bendrąja nuosavybe valdomą butą gali išnuomoti tik esant kito sutuoktinio sutikimui.

Vedybine sutartimi sutuoktiniai turi laisvę šį įstatyminį reguliavimą pakeisti, susitardami dėl kitokio turto teisinio režimo.

Sudarius vedybinę sutartį ir ją įregistravus Vedybų sutarčių registre, pastaroji „pakeičia“ įstatymą ir įgyja galią prieš trečiuosius asmenis.

„Visi žinome, kad lengviau pasiekti bendrą sprendimą pozityvioje atmosferoje. Deja, bet skyrybų metu poros yra sukaupusios daug nuoskaudų, dėl to objektyviai mąstyti, kai emocijos stiprios – yra labai sunku. Esant stiprioms emocijoms, smegenų dalis, atsakinga už loginį mąstymą, atsijungia, o veikia tik toji, kuri atsakinga už išgyvenimą. Vienu metu abi dalys veikti negali. Taigi, esant stiprioms emocijoms loginių sprendimų tikėtis vargu ar realistiška“, – sako šeimos psichologė A. Kašinska.

Pasak jos, skyrybos yra antras pagal stiprumą gyvenimo stresorius, keliantis tikrai daug emocijų. Vedybinė sutartis gali būti tuo garantu, kad susitarimas buvo pasiektas remiantis loginiais sprendimais.

Kaip vedybinė sutartis užtikrina ekonominį šeimos saugumą

Kalbant apie ekonominį šeimos saugumą, pirmiausia svarbu išsklaidyti vyraujantį įsivaizdavimą, kad vedybinė sutartis yra įrankis „apgauti“ savo partnerį.

Vedybinėms sutartims yra taikomi atitikties gerai moralei, lygiateisiškumo, abipusio palankumo bei fiktyvumo draudimo reikalavimai. Vadinasi, jose negali būti neproporcingai varžomi vieno iš sutuoktinių turtiniai interesai. O pati sutartis negali turėti užslėptų ketinimų bei privalo atspindėti tikrąją šalių valią.

Žinoma, praktikoje pasitaiko situacijų, kada vedybinės sutarties sudarymą nulemia psichologinis spaudimas. Visgi, valios elemento trūkumas gali būti priežastis nuginčyti sutarties galiojimą.

Kaip vertinate vedybines sutartis?
  • Pridėk savo atsakymą

Vedybinėse sutartyse negali būti neproporcingai varžomi vieno iš sutuoktinių turtiniai interesai. O pati sutartis negali turėti užslėptų ketinimų bei privalo atspindėti tikrąją šalių valią.

Advokatai pripažįsta, kad praktikoje pasitaiko situacijų, kai vedybinės sutartys naudojamos kaip teisinis įrankis išvengti finansinės atsakomybės. Kartais apie tokį vedybinės sutarties vaidmenį vienas iš sutuoktinių net nežino. Tuomet teismas  gali pripažinti sutarties nesąžiningumą, argumentuodamas tuo, kad sutartis buvo sudaryta nesant tam poreikio.

„Kaip ir bet kokios sutarties, vedybinės sutarties sudarymas neša tam tikrą rizikų paketą. Tačiau tinkamai įvertinus sudaromos vedybinės sutarties sąlygas, manytina, kad pastarosios nublanksta palyginus su rizikomis, prisiimamomis paliekant sutuoktinių turtinių santykių reguliavimą įstatymui“, – pabrėžiama advokatų kontoros išplatintame pranešime spaudai.

Kada suveikia vedybinės sutarties apsauga

Lietuvoje vedybinių sutarčių institutas sparčiai populiarėja. Pagrindinė to priežastis, visuomenės teisinio raštingumo vystymosi nulemtas suvokimas, kad laisvė sureguliuoti turtinius santykius taikos metu gali padėti išvengti nemalonumų ateityje.

Anot advokatų Emilijos Radžiūtės ir Roberto Naruševičiaus, požiūris, kad vedybine sutartimi išimtinai yra saugomi paskiri sutuoktinių interesai, dažnu atveju yra klaidingas. „Vedybinė sutartis yra puikus įrankis siekiant užtikrinti ekonominį šeimos saugumą. Juolab kad ekonominis nestabilumas gali sukelti nestabilumą ir kitose santuokinio gyvenimo srityse“, – tvirtina specialistai.

Žvelgiant į vedybinę sutartį kaip į ekonominio šeimos saugumo užtikrinimo įrankį, joje gali būti pritaikyti skirtingi apsaugos mechanizmai, priklausantys nuo sutuoktinių finansinės padėties. Kone reikšmingiausias jų – sutuoktinių turto masės atskyrimas.

Apsisaugoti nuo ekonominio nestabilumo yra itin svarbu tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių veikia aukštos ekonominės rizikos srityje, pavyzdžiui, kuria verslą ar užsiima investicine veikla.

Galiojant įstatymo nustatytam bendrosios jungtinės nuosavybės režimui, visi išieškojimai, kylantys pagal vieno iš sutuoktinių prievoles, gali būti nukreipti į sutuoktinių bendrą turtą. Tokiu atveju, nesant atskirto turto, šeima gali skausmingai prarasti visą užgyventą nuosavybę.

Apsisaugoti nuo tokios situacijos yra itin svarbu tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių veikia aukštos ekonominės rizikos srityje, pavyzdžiui, kuria verslą ar užsiima investicine veikla. Atskyrus turtą vedybine sutartimi, vienam iš sutuoktinių, iškilus finansiniams sunkumams, kito sutuoktinio asmeninei nuosavybei priskirtinas turtas išliks apsaugotas. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kuomet suveikia vedybine sutartimi įgalintas ekonominis apsaugos mechanizmas.

Vedybinės sutarties sudarymo poreikį gali nulemti ir kiti žmogiškieji faktoriai, tiesiogiai nesusiję su sutuoktinių profesine veikla. Antai, sutuoktinius gali skirti finansinė pasaulėžiūra ir finansinis raštingumas. Būtent vedybinė sutartis gali padėti išvengti laiko ir energijos eikvojimo buitinių nesutarimų, nulemtų skirtingų požiūrių sankirtos, sprendimui. Vedybinės sutarties derybų procesas pats savaime jau yra puiki proga išsiaiškinti partnerio finansinę pasaulėžiūrą.

„Kalbant apie poreikį sudaryti vedybinę sutartį, praktikoje pasitaiko situacijų, kada vienas iš sutuoktinių turi asmeninių savybių, galinčių lemti finansinius nuostolius ateityje. Pavyzdžiui, yra priklausomas nuo azartinių lošimų. Tokioje situacijoje vedybinė sutartis yra sutuoktinių tarpusavio supratimo ir palaikymo išraiška, kuria, įvertinant realias rizikas, apsaugomas kito sutuoktinio finansinis stabilumas“, – atkreipia dėmesį advokatai.

Ką dažniausiai pamirštama aptarti vedybinėse sutartyse

Siekiant užtikrinti vedybinės sutarties kaip ekonominio šeimos saugumo įrankio tinkamą veikimą, svarbu skirti pakankamai laiko nuodugniai šeimos finansinės situacijos ir bendros sutuoktinių vizijos analizei.

Pasak teisės specialistų, reikšminga suprasti, kad turtinio režimo priskyrimas konkrečiai turto rūšiai ne visuomet užkerta kelią problemoms kilti ateityje. Pavyzdžiui, didelės vertės turtas dažnai yra įgyjamas finansavimo iš kredito įstaigos būdu.

„Praktikoje pasitaiko situacijų, kai turtas įgyjamas vieno iš sutuoktinių vardu, tačiau kredito įmokos mokamos bendrai. Dėl to gali kilti nesutarimų dėl turto nuosavybės teisės nustatymo. Be to, prie įmokų mokėjimo prisidėjusi šalis gali pareikšti reikalavimus dėl kompensacijos išmokėjimo. Todėl sudarant vedybinę sutartį svarbu įvertinti ir turto įgijimo būdą“, – pavyzdį pateikia advokatai.

Dar viena praktinė rekomendacija – sutarties derybų procese įsivertinti, kuriai turto rūšiai bus skiriami abiejų sutuoktinių finansai.

Praktikoje šiai rūšiai dažniausiai priskiriamas turtas įgyjamas vaikų ar bendro ūkio reikmėms. Sutartyse nustatoma konkreti turto rūšis ar net pateikiamas orientacinis bendrojo turto sąrašas. Taip pat nusprendžiama dėl šio turto dalybų skyrybų metu. Pavyzdžiui, numatoma sąlyga, kad visas vaikų reikmėms įgytas turtas bus laikytinas bendrąja nuosavybe ir bus paliekamas tam sutuoktiniui, su kuriuo gyvens vaikai.

5 priežastys, kada verta sudaryti vedybinę sutartį  

Pirma, iki santuokos sudarymo yra atsiradę įvairių sutuoktinių įsipareigojimų, t. y. vienas iš sutuoktinių iki santuokos sudarymo turi skolų ar bylų su priverstiniu skolos išieškojimu ir pan.;

Antra, vieno iš sutuoktinių vykdomas verslas, kada kyla rizika, jog verslas bankrutuos, ir tai atsilieps visos šeimos gerovei;

Trečia, sutuoktiniai turi turto ne vienoje valstybėje;

Ketvirta, sutuoktiniai turi asmeninio turto, kurį nori laikyti bendrąja jungtine nuosavybe, pvz., vienas iš sutuoktinių iki santuokos sudarymo turi gavęs dovanų turto arba iki santuokos sudarymo yra įsigijęs turto ir nori, jog jo antroji pusė santuokos sudarymo metu taptų tokio turto savininku;

Penkta, sudarant vedybinę sutartį galima išvengti brangios ir ilgos santuokos nutraukimo procedūros.

Nuotraukos asociatyvinės © Canva.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.