VU Verslo mokykla: Vasaros akademijoje sieksime tik aukštos kokybės mokslo

Vilniaus universiteto Verslo mokyklai vadovaujanti dr. Birutė Miškinienė įsitikinusi, kad verslo studijos – tai rimta laiko, pastangų ir pinigų investicija, duodanti realią grąžą. Net jei renkiesi ne magistrantūrą, o tik 12 vasaros savaičių mokslus portalo VERSLI MAMA Vasaros akademijoje, savo smulkų verslą gali pakylėti į naują kokybinį lygį.     

Pasak VU Verslo mokyklos direktorės, vertinant tendencijas, galima tvirtinti, kad susidomėjimas verslo studijomis tarp merginų – išties nemažas. Jų, norinčių studijuoti verslo sritį, kasmet nuosekliai daugėja. „Džiugu, kad žmonės šias studijas dažniausiai renkasi savo nuožiūra, jausdami tam tikrų žinių, gilesnio suvokimo trūkumą, o ne vadovaudamiesi stereotipais, esą vienas ar kitas diplomas garantuos materialiai geresnį gyvenimą“, – sako pašnekovė.

Vasaros akademija – sutrumpinta magistrantūra

Versli-mama-landing-page2

Spausk ir sužinok daugiau!

Nuo birželio 10 d., kai dalyje VU Verslo mokyklos patalpų prasidės atnaujinimo darbai, III aukšte įsikūrusiame Verslumo HUB’e toliau aidės žmonių balsai. Čia vieną pusdienį per savaitę veiks portalo VERSLI MAMA kartu su partneriais organizuojama VASAROS AKADEMIJA 2019.

Pasak rengėjų, tikimasi, kad didžiąją daugumą Vasaros akademijos klausytojų sudarys vaikus auginančios verslios moterys. „Žinoma, laukiami ir tėčiai, tačiau pirmenybė vis tiek bus teikiama mamoms“, – pabrėžia portalo VERSLI MAMA vyr. redaktorė Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė.

Priimant klausytojus į VERSLI MAMA Vasaros akademiją, teikti pirmenybę moterims nuspręsta dėl kelių priežasčių. Pagrindinė jų ta, kad finansinė moterų padėtis Lietuvoje dėl įvairių priežasčių tebėra prastesnė nei vyrų. Todėl verslo žinios, praktiniai patarimai, grupės palaikymas ir verslumo įgūdžių formavimas vertinami kaip vienas iš būdų moters finansinei padėčiai pagerinti.

Antroji priežastis – noras į moterų ekonominio švietimo mokymų rinką įnešti naujos kokybės. Nors įvairių mamoms skirtų verslumo iniciatyvų pastaruoju metu kuriasi gana daug, jų programos gana paviršutiniškos. „Ilgainiui tokios iniciatyvos ima panašėti į socializacijos klubus, į kuriuos susirenkama maloniai pabendrauti, o ne kurti vizijų ir strategijų. Aktyvesnėms, į tikslą labiau orientuotoms moterims juose ima stigti iššūkių, lygiaverčių partnerysčių, aukštos kokybės žinių“, – sprendimą rengti intensyvius verslo mokymus aiškina portalo VERSLI MAMA vadovė.

Aukštos kokybės verslo mokymų moterims vizija pasidalinus su ilgamečiais partneriais iš VU Verslo mokyklos, gimė idėja iš dalies pritaikyti VU Verslo mokykloje dėstomą MBA Entrepreneurship programą tiems, kuriems norisi praktinio turimų žinių papildymo ir pagilinimo, tačiau ilgoms studijoms aukštojoje mokykloje nėra galimybių.

Aukštos kokybės studijas vienu iš pagrindinių savo prioritetų laikanti VU Verslo mokykla sumanymui kurti Vasaros akademiją pritarė ir suteikė visapusį palaikymą, pradedant patalpomis ir baigiant dėstytojais. Prisijungus ilgamečiams partneriams iš Kreditų valdymo universiteto, gimė analogų Lietuvoje neturinti mokymų programa, pirmiausia orientuota į vaikus auginančias moteris.

Verslo mokomasi per patirtį

Miškinienė ir Tomaševičienė_versli mama

Dr. Birutė Miškinienė (kairėje) ir Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė metinėje konferencijoje „Versli šeima“ (Portalo archyvo nuotr.)

Dr. Birutė Miškinienė primena, kad VERSLI MAMA Vasaros akademijos  pagrindu tapusią magistrantūros studijų programą MBA Entrepreneurship VU Verslo mokykla paleido į gyvenimą praėjusiais metais. Šioje programoje ugdomi antrepreneriai – žmonės, kurie įžvelgia naujų galimybių, kuria naujas darbo vietas ir pridėtinę vertę klientams, partneriams ir visuomenei. Programa pirmiausia skirta tiems, kurie siekia savo idėją transformuoti į verslą, ir tiems, kurie organizacijose yra atsakingi už paslaugos ar produkto plėtrą.

Minėtoji magistrantūros studijų programa skiriasi nuo įprastinių tuo, kad joje mokomasi patyriminiu būdu. Studijų metu studentai atlieka patyriminį antreprenerystės projektą, pagrįstą realia verslo problematika, integruodami ir taikydami vis naujas įgytas žinias. Studijose naudojami aktyvaus mokymosi metodai, interaktyvūs seminarai, išvažiuojamieji vizitai Lietuvoje bei užsienyje.

Kadangi į šią programą priimami turintys ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, labai praverčia mokytis vieniems iš kitų. Dar vienas iš šios programos privalumų – nereikia rašyti magistro darbo, kitaip nei įprastoje magistrantūros programoje. Patyriminis projektas ir yra visų šių praktinių studijų esmė.

Be to, studijuoti pagal MBA Entrepreneurship programą patogu turintiems šeimą ar dirbantiesiems, nes užsiėmimai daugiausia vyksta kas antrą savaitę, penktadieniais ir šeštadieniais.

Svajonių komanda iš 9 lektorių

„Galiu tik pasidžiaugti, kad susikurti kokybišką verslą moterims padės itin gausus būrys savo srities ekspertų. Ją pusiau juokais, pusiau rimtai vadiname „Dream Team“ (ang. svajonių komanda)“, – sako S. Vainikauskaitė-Tomaševičienė.

VERSLI MAMA Vasaros akademijoje 2019 dėstys devyni lektoriai. Kiekvienas jų turi didesnį ar mažesnį nuosavą verslą, todėl dalinsis ne knyginiais, o realiame gyvenime suprastais patarimais ir įžvalgomis. Po kiekvienos paskaitos bus užduodami namų darbai – ne tik puiki galimybė įtvirtinti paskaitoje gautas žinias, bet ir padedant lektoriui rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Verslo procesų žinovai dr. Diana Satkutė ir Nerius Jasinavičius, paskolų ekspertas Nr. 1 Lietuvoje Marius Jansonas, smulkiam verslui skirtų projektų rengėja dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, socialinio verslo pradininkė ir lyderė Lietuvoje Violeta Masteikienė – tai tik kelios už save kalbančios pavardės.

Mokslai Akademijoje vyks 12 vasaros savaičių, po 4 akademines valandas vieną kartą per savaitę, darbo dienomis. Vasaros laikas, pasak rengėjų, pasirinktas todėl, kad vaikams nereikia į mokyklą ir mamos galės skirti daugiau laiko sau.

Tais atvejais, kai vaikų nebus su kuo palikti, už papildomą simbolinį mokestį organizatoriai pasirūpins trumpalaike vaiko priežiūra. Saulėtekio alėjoje įsikūrusią Verslo mokyklą supa gražūs pušynai, tad kol mamos mokysis, mažieji galės laiką leisti lauke.

VERSLI MAMA | VASAROS AKADEMIJA 2019 tai 48 akademinių valandų trukmės intensyvi verslo mokymų programa su daug praktinių užduočių ir namų darbais. Ją baigusieji įgis praktinių verslo teisės, finansų ir rinkodaros žinių, kurių pagrindu parengs arba atnaujins nuosavo verslo planą. Akademijos mokymų programa yra parengta 48 akademinių valandų trukmės ekonominio švietimo programos Verslumas ir tėvystė – misija įmanoma pagrindu. Ši mokymų programa yra įregistruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, identifikacinis kodas – 273113. Išklausiusiems visą kursą išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.   

PASTABA: jeigu iš karto po registracijos negaunate patvirtinimo laiško, prašome patikrinti nurodyto el. pašto aplanką Spam (Šlamštas).

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VšĮ „Versli mama“ organizuojamuose 2020 m. VERSLI MAMA Vasaros akademijos mokymuose.
Išklausiusiems visą 12 savaičių kursą, atsiskaičiusiems už namų darbus ir atlikusiems visas įmokas už mokslą, bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti Vasaros akademijos klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad paskaitos bus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Paskaitų filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida mokymams, rinkitės mokėti visą įmoką už mokslą iš karto. PVM mokymų paslaugoms netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

0