Renginiai

Ieva: projektų ir pinigų smulkiam verslui yra – tik mokėk laimėti

Print Friendly, PDF & Email

„Klysta tie, kurie mano, kad Europos Sąjungos ir kitų fondų parama netinka mažiems ir naujiems verslams“, – įsitikinusi portalo VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOS 2019 lektorė dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė. 15 metų su ES paramos projektais dirbanti sertifikuota projektų vadovė ir vertintoja mokys, kaip verslui išnaudoti projektų suteikiamas galimybes augti, diegti inovacijas ir kurti didelę pridėtinę vertę.

Verslo projektų ir inovacijų kurso metu Ieva supažindins klausytojus su ES priemonių, skirtų pradedančiam verslui, žemėlapiu ir suteiks informacijos, kur ieškoti kvietimų teikti paraiškas. Praktinės pratybos ir namų darbai bus skirti projektų paraiškoms ir planams rengti.

„Rengdami paraišką atidžiai skaitykite projekto gaires ir kitus oficialius drauge su kvietimu pateiktus dokumentus, – iš anksto pataria Ieva. – Juose paprastai būna nurodyta, neretai – ir su pavyzdžiais, kaip teisingai užpildyti paraišką, kaip pildyti biudžeto lenteles ir pateikti priedus, kaip susegti paraišką ir kokiu formatu ją pateikti įgyvendinančiajai institucijai“.

Valdymo inovacijų agentūrai vadovaujanti Ieva ramina, kad paraiškos tikrai neatmetamos dėl smulkmenų, pavyzdžiui, praleisto kablelio ar trūkstamų kelių detalių.

„Paprastai po paraiškos pirminio vertinimo projektų rengėjams pranešama, ką paraiškoje reikia pataisyti ar patikslinti. Svarbiausia yra atitikti keliamus kriterijus ir teikti paraišką tinkamoje srityje. Ir dar labai svarbu paraišką pateikti laiku – priešingu atveju ji bus nevertinama ir į finansavimą nepretenduos“, – atkreipia dėmesį VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOS 2019 lektorė.

Ieva taip pat primena, kad projekto veiklos paprastai negali būti keičiamos. Išimtis taikoma nebent tuo atveju, jei iškyla nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti teikiant paraiškas.

Tiesa, projekto biudžetas gali būti koreguojamas ir perskirstomas priklausomai nuo viešųjų pirkimų metu gautų pasiūlymų (atsiradusių sutaupymų ir pan.). Išsamiau apie tai, kada įmonei privalomi viešieji pirkimai ir kaip juose dalyvauti, kalbės doc. dr. Janina Radvilė.

TEISĖS IR FINANSŲ MODULIS | Verslo projektų finansavimas ir valdymas, inovacijos ir viešieji pirkimai (14 ak. val.)

  • Verslo finansavimo galimybės iš fondų finansuojamų projektų. Kvietimų paieška; paraiškų rengimas; vertinimo, administravimo ir ataskaitų rengimo ypatumai (4 ak. val.);
  • Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų rengimo ypatumai (2 ak. val.);
  • Verslo projekto valdymas integracijos, apimties, tvarkaraščio, sąnaudų, kokybės, išteklių, komunikacijos, rizikų, tiekimų ir suinteresuotų šalių požiūriu (2 ak. val.);
  • Inovacijos ir smulkusis verslas: technologinių ir socialinių inovacijų idėjos ir tendencijos; galimi finansavimo šaltiniai (2 ak. val.);
  • Viešieji pirkimai pirkėjo ir tiekėjo teisėmis: mažos vertės pirkimai; dalyvavimo ir administravimo sąlygos; mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo kriterijai (4 ak. val.).

Sritys, kuriose galėsiu panaudoti įgytas žinias:

  • PROJEKTŲ VALDYMAS. Žinosiu, kokie administraciniai reikalavimai keliami projektų pareiškėjams ir partneriams; kas yra projekto loginė matrica; kaip vertinamos projektų paraiškos; kokiomis priemonėmis siekiama planuojamų rezultatų ir jų pagrindimo; kaip teikiamos projektų ataskaitos.
  • ĮMONĖS FINANSŲ PLANAVIMAS. Žinosiu, kas yra negrąžinamoji subsidija, kompensacinis mechanizmas ir kt., todėl galėsiu pasirinkti įmonei priimtinas sąlygas keliančius fondus ir optimalius įmonės veiklų finansavimo sprendimus; išmoksiu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir juos savarankiškai organizuoti;
  • TEISINĖS ŽINIOS. Žinosiu, ką būtina perskaityti ir ko galima išvis neskaityti projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse; suprasiu, kokias taisykles pelno ir ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims taiko įvairūs fondai; susipažinsiu su projektuose dažniausiai vartojamomis sąvokomis, pvz., SDGS, cross-cutting issues ir kt.
  • DARBAS SU PARTNERIAIS. Žinosiu, kur ieškoti patikimų partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, kaip įforminti bendradarbiavimą, su kokiais sunkumais dažniausiai susiduriama užtikrinant sklandžią partnerystę ir kaip šie sunkumai valdomi.

D. U. K.

Ar išklausiusi šį VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOS 2019 kursą gebėsiu savarankiškai  rengti projektus?

Kurso metu įgytų kompetencijų turėtų pakakti nedideliems vietiniams projektams rengti ir finansavimui gauti. Tikėtina, kad turėdami žinių apie projekto eigoje galinčius tykoti sunkumus, parengsite nuoseklią ir realiai įgyvendinamą projekto veiklų matricą. Jei kils įgyvendinimo nesklandumų, mokėsite juos suvaldyti savarankiškai arba žinosite, į ką kreiptis pagalbos.

Stambesniems, ypač investiciniams tarptautiniams projektams paruošti būtina didelė praktinė patirtis ir specialiosios žinios. Tačiau tikime, kad pradėję nuo mažų projektų, nuosekliai dirbdami ilgainiui įvaldysite ir stambius investicinius projektus.

Ar tai reiškia, kad projektų paraiškų pildymo procedūros labai sudėtingos, reikalauja didelio pasiruošimo ir įsigilinimo?

Tai labai priklauso nuo srities ir numatomo projekto dydžio, taip pat nuo Jūsų patirties, jei esate anksčiau rengęs paraišką. Kai kurių priemonių paraiškos yra itin paprastos. Kitų reikalauja daugiau laiko, įsigilinimo, ar dokumentacijos kaštų.

Perskaitę priemonės sąlygas ir kriterijus, remdamiesi kurso metu įgytomis žiniomis gana nesunkiai įsivertinsite, kiek Jums aiškios paraiškos rengimo taisyklės, kiek esate pasiruošęs laiko skirti paraiškos rengimui ir nuspręsite, ar paraišką rengsite.

Europos Sąjungos pinigai greitai baigsis ir projektų finansavimas greitai taps nebeaktualus. Tad kodėl turėčiau klausyti šio kurso?

Lietuvai skiriamas finansinis paketas 2021–2027 metų programavimo periodui priklausys nuo to, kokia Sanglaudos politikos lėšų paskirstymo metodika bus naudojama. Konkrečiai šaliai narei tenkantis ES fondų lėšų dydis ir panaudojimo taisyklės priklausys nuo atitinkamos šalies regionų klasifikacijos į kategorijas. Šiuo metu Briuselyje kaip tik vyksta intensyvios derybos, kuriai kategorijai bus priskirta Lietuva.

Bet kuriuo atveju, verslas ES paramos sumažėjimą pajus mažiau nei viešasis sektorius. Be to, kad ir kaip keistųsi ES finansavimas, visi ES pinigai neišgaruos – nemaža dalis ES paramos yra paskirstoma per investicinius fondus. Tie pinigai vis tiek suksis ekonomikoje, nes tai jau nėra pinigų davimas, tai yra jų paskolinimas.

Taip pat nepamirškime, kad net jei ES paramos kiekis ir sumažės, projektus, ypač socialinio pobūdžio, toliau finansuos kiti mechanizmai, pvz., Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinis mechanizmas.

VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOJE 2019 mes taikome socialinio verslo modelį

Nuo kiekvienos pilnos įmokos už mokslą Akademijoje tam tikra procentinė suma skiriama vienos daugiavaikės mamos mokslams Akademijoje apmokėti. Motyvuotą daugiavaikę mamą padeda atrinkti Daugiavaikių šeimų asociacija MES. Norimo dydžio auką Vasaros akademijai gali skirti ir privatūs rėmėjai, palaikantys daugiavaikių moterų įgalinimo idėją. Padėkime visi kartu dar vienai mamai tapti finansiškai savarankiška!

VERSLI MAMA | VASAROS AKADEMIJA 2019tai 48 akademinių valandų trukmės intensyvi verslo mokymų programa su daug praktinių užduočių ir namų darbais. Ją baigusieji įgis praktinių verslo teisės, finansų ir rinkodaros žinių, kurių pagrindu parengs arba atnaujins nuosavo verslo planą. Akademijos mokymų programa yra parengta 48 akademinių valandų trukmės ekonominio švietimo programos Verslumas ir tėvystė – misija įmanoma pagrindu. Ši mokymų programa yra įregistruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, identifikacinis kodas – 273113. Išklausiusiems visą kursą išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.   

Daugiau apie Akademiją skaitykite čia.

PASTABA: jeigu iš karto po registracijos negaunate patvirtinimo laiško, prašome patikrinti nurodyto el. pašto aplanką Spam (Šlamštas).

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VšĮ „Versli mama“ organizuojamuose 2020 m. VERSLI MAMA Vasaros akademijos mokymuose.
Išklausiusiems visą 12 savaičių kursą, atsiskaičiusiems už namų darbus ir atlikusiems visas įmokas už mokslą, bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti Vasaros akademijos klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad paskaitos bus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Paskaitų filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida mokymams, rinkitės mokėti visą įmoką už mokslą iš karto. PVM mokymų paslaugoms netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.