Violeta: socialinis verslas sėkmingas tik tada, kai tau skauda

Violeta Masteikienė_socialinis verslas_versli mama

Violeta Masteikienė primena, kad socialinis verslas nėra labdara, todėl turi būti tvarus ir pelningas.

Kaip sukurti sėkmingą socialinį verslą Lietuvoje, su portalo VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOS 2019 klausytojais dalinsis šio verslo pradininkė ir lyderė Violeta Masteikienė. Pasak jos, einant į socialinį verslą, būtina nusiteikti, kad esminėms permainoms visuomenėje pasiekti reikės ne vienerių metų, todėl teks sunkiai ir kantriai dirbti.

2016 metais socialinio verslo lydere išrinktos Violetos sukurtų socialinio verslo projektų sąraše – tokios iniciatyvos kaip Draugų uogienė, Spalvoto meduolio diena, Birutė Bebaimė, Coffee Week Lithuania. Mūsų žiniomis, dar vienas Violetos projektas, susijęs su trumposiomis maisto grandinėmis, netrukus sulauks finansavimo iš Nacionalinės mokėjimų agentūros.

Socialinis verslas – tai toks verslo modelis, kai išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais. Socialinio verslo įmonės užtikrina darnesnę, stabilesnę verslo plėtrą, įprastai savo darbuotojams moka didesnius atlyginimus, įdarbina darbuotojus taikant naujas darbo formas.

Pasak Violetos, socialiniame versle labai svarbi motyvacija ir aiškus žmogaus suvokimas, kodėl jis ryžtasi imtis šios veiklos.

Tau turi „skaudėti“, rūpėti kažkuri problema, kad taikydamas tradicinį verslo modelį, tuo pačiu metu siektum ir spręsti tą problemą. Aš pati, prieš 8 metus pradėjusi „Spalvoto meduolio dienos“ iniciatyvą, vadovavausi būtent šiuo principu. Man buvo skaudu girdėti tai, kad 4000 vaikų Lietuvoje gyvena vaikų namuose ir ėmiau svarstyti, ką galėčiau padaryti.

Socialiniame versle, kaip ir klasikiniame, pelno veiksnys yra gyvybiškai svarbus. Nepelningas socialinis verslas žlugtų, kaip ir bet kuris kitas verslas. Tačiau vien aklas pelno siekimas negali būti pagrindinė paskata užsiimti tokia veikla, nes vienas svarbiausių socialinio verslo principų – didžiąją dalį pajamų (o kartais ir visas) reinvestuoti į veiklą.

Pasak Violetos, galima drąsiai sakyti, kad socialinių verslų rinka Lietuvoje pamažu auga. „Kadaise niekas nepirko ekologiškos produkcijos vien todėl, kad ji brangesnė. Tai pasikeitė, kai vis daugiau žmonių suprato, kad investuoja į savo sveikatą. Tikiuosi, kad vis daugiau žmonių supras, kad pirkdami socialinių verslų produkciją jie investuoja į geresnę visuomenę“, – sako Violeta ir tvirtina patarimais padėsianti visiems VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJA 2019 klausytojams, svarstantiems savo verslui pritaikyti socialinio verslo modelį.

Violetos Masteikienės paskaita apie socialinį verslą – birželio 10 d. 11–13 val. Vilniaus universiteto Verslo mokyklos Verslumo HUB’e (III a.). Į paskaitą galima registruotis laisvuoju klausytoju. Registracijos forma – teksto pabaigoje.

TEISĖS IR VADYBOS MODULIS | Socialinio verslo įvadas (2 ak. val.)

  • Socialinio verslo samprata ir tendencijos;
  • Teisinis socialinio verslo reglamentavimas;
  • Socialinio verslo inkubatoriai ir akceleratoriai;
  • Pajamų generavimo ir perskirstymo modeliai;
  • Gyvybingiausi socialinio verslo pavyzdžiai Lietuvoje.

Sritys, kuriose galėsiu panaudoti įgytas žinias:

  • VERSLO VADYBA. Žinosiu, kaip kurti finansiškai tvarų ir gyvybingą verslo modelį, kurio dėka didžiąją dalį savo pajamų galėsiu sugeneruoti vykdydama komercinę veiklą;
  • FINANSŲ VALDYMAS. Suprasiu ir mokėsiu pagrįsti, kodėl socialinio verslo įmonės nemoka dividendų investuotojams ar akcininkams. Mokėsiu sudaryti galimybes investuotojams atgauti pradinę investiciją;
  • INOVACIJOS. Žinosiu, kaip taikyti novatoriškus sprendimus, socialines inovacijas arba sėkmingą praktiką, kuriant ir parduodant produktus arba paslaugas;
  • RINKODARA IR KOMUNIKACIJA. Gebėsiu pasirinkti socialinio verslo tikslinėms grupėms ir investuotojams tinkamiausius rinkodaros ir komunikacijos veiksmus, užtikrinančius optimalų poveikį ir grįžtamąjį ryšį.

D. U. K.

Ar baigus VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJĄ 2019 būsiu garantuota, kad mano socialinio verslo idėja pasiteisins?

Socialinis verslas yra itin kompleksiška sistema. Todėl iš anksto tiksliai susiplanuoti žingsnius ir pasakyti, ar idėja išliks gyvybinga, praktiškai neįmanoma. Tačiau rengdami savo verslo planą, padedant specialistams galėsite patikrinti pasirinktą socialinio verslo idėją įvairiais aspektais. Bet kuriuo atveju tai bus pigiau, nei investuoti į „neveikiančią“ idėją.

Turite suprasti, kad dažnai tai, ką jūs planuojate, gali tiesiog neįvykti. Todėl būkite pasiruošę ir numatę alternatyvius, naujus kelius siekti savo tikslų.

Ruošdamiesi studijoms Akademijoje, stenkitės surinkti kuo daugiau duomenų apie savo verslo aplinką ir surinktus duomenis atidžiai įvertinkite. Pagal gautus rezultatus galėsite atitinkamai koreguoti savo metodus. Kuo daugiau informacijos turėsite, tuo greičiau reaguosite į pokyčius ir juos numatysite.

Kalbant apie vidinius verslo resursus, visada reikės įvertinti tris klasikinius verslo elementus: žmones, procesus ir technologijas. Įvertinkite, kaip kiekvienas iš šių elementų gali daryti įtaką jūsų poveikiui, nustatykite jų stiprybes ir silpnybes. Nuolat analizuokite, kaip tai atrodo jūsų verslo kelyje siekiant daryti realų poveikį.

VERSLI MAMA VASAROS AKADEMIJOJE 2019 mes patys taikome socialinio verslo modelį!

Nuo kiekvienos įmokos už mokslą Akademijoje tam tikra procentinė suma skiriama vienos daugiavaikės mamos mokslams Akademijoje apmokėti.

Motyvuotą daugiavaikę mamą padeda atrinkti Daugiavaikių šeimų asociacija MES. Norimo dydžio auką Vasaros akademijai gali skirti ir privatūs rėmėjai, palaikantys daugiavaikių moterų įgalinimo idėją. Padėkime visi kartu dar vienai mamai tapti finansiškai savarankiška!

VERSLI MAMA | VASAROS AKADEMIJA 2019tai 48 akademinių valandų trukmės intensyvi verslo mokymų programa su daug praktinių užduočių ir namų darbais. Ją baigusieji įgis praktinių verslo teisės, finansų ir rinkodaros žinių, kurių pagrindu parengs arba atnaujins nuosavo verslo planą. Akademijos mokymų programa yra parengta 48 akademinių valandų trukmės ekonominio švietimo programos Verslumas ir tėvystė – misija įmanoma pagrindu. Ši mokymų programa yra įregistruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, identifikacinis kodas – 273113. Išklausiusiems visą kursą išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.   

Daugiau apie Akademiją skaitykite čia. Birželio 2–9 d. mokslai Akademijoje brangsta po 5 proc. kasdien.

PASTABA: jeigu iš karto po registracijos negaunate patvirtinimo laiško, prašome patikrinti nurodyto el. pašto aplanką Spam (Šlamštas).

Registracija į mokymus

Užpildydama (-as) šią registracijos formą, sutinkate dalyvauti VšĮ „Versli mama“ organizuojamuose 2020 m. VERSLI MAMA Vasaros akademijos mokymuose.
Išklausiusiems visą 12 savaičių kursą, atsiskaičiusiems už namų darbus ir atlikusiems visas įmokas už mokslą, bus išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas.
Sutikdamas (-a) tapti Vasaros akademijos klausytoju (-a), esate informuotas (-a), kad paskaitos bus filmuojamos ir (ar) fotografuojamos. Paskaitų filmavimas ir fotografavimas be renginio organizatorių sutikimo draudžiamas.
Norėdami pasinaudoti 20 proc. nuolaida mokymams, rinkitės mokėti visą įmoką už mokslą iš karto. PVM mokymų paslaugoms netaikomas. Gavus registraciją, visada išrašoma sąskaita faktūra.
* Užpildę šią anketą, jūs patvirtinate kad susipažinote ir sutinkate kad duomenų valdytojas – VšĮ Versli mama, juridinio asmens kodas: 304156099, buveinės adresas: Vytenio g. 20, LT-03229 Vilnius, tvarkytų jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį mokymų programos kontaktinių duomenų bazių administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys bus saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus. Suprantate, kad turite teisę atsisakyti – tokiu atveju suprantate, kad prarandate galimybę dalyvauti mokymų programos veiklose, tiesiogiai gauti informaciją apie mokymų programos pakeitimus ir naujienas. Esate informuotas (-a), kad galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Esate informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Esate informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ Versli mama, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

0